Porcupyn's Blog

Kannada

nooroo janmakoo nooraaroo janmakoo … America America

yaava mohana murali kareyitu … America America

jote joteyali

poojisalende hoogaLa tande … eraDu kanasu

haaloo jenoo vondaadahaage … haalu jenu

baaLu beLakaaitoo … haalu jenu

nee bandu nintaaga … kasturi nivaasa

endendu nannanu maretu … eradu kanasu

koDagina kaaveree … sharapanjara

uttara dhruvadim dakshiNa dhruvaku … sharapanjara

biLigiree rangaiyyaa … sharapanjara

iLidu baa taaye iLidu baa

olume poojeyante kareyaa keLibande … anupama

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: